Storytelling verhaal

Storytelling People verbindt mensen en organisaties met storytelling workshops, trainingen & leiderschap

Succesvolle bedrijven hebben verhalen over: wie zijn wij? Wat maakt ons uniek? Wat is onze oorsprong? Wat is onze droom, missie en ambitie?

Wie bent u?

Een onderneming leiden betekent consistent zijn, herkenbaar zijn, zelfs voorspelbaar zijn. Dat is de basis van geloofwaardigheid. Leiderschap is expliciet verbonden met de toekomst. Goede leiders zijn in staat de toekomst te visualiseren, voordat deze realiteit is. Wat bindt ons? Waarom zijn we op aarde? Het bedrijf dat zich de tijd niet gunt om deze vraag te stellen en te beantwoorden, doet zichzelf te kort. Immers, het verlangen naar geloofwaardige organisatieverhalen neemt sterk toe. Als er iets van belang is in deze tijd, is het eenheid van identiteit, eenheid van ambitie. Niet alleen alle neuzen dezelfde kant op, maar ook de bereidheid die kant werkelijk op te gaan.

Persoonlijk verhaal als leiderschapsverhaal

Mensen leven op verschillende niveaus. Aan de oppervlakte leeft u uw dagelijks leven, met de dagelijkse routine in het werk van zaken die moeten worden gerealiseerd. Op een dieper niveau bevindt zich het niveau van de echte gevoelens: de hoogtepunten en dieptepunten in uw leven, de ervaringen van teleurstelling en vreugde. Normaal gesproken laten we de oppervlakte zien aan anderen, terwijl onze uniekheid juist in die diepere laag zit. Het is deze diepere laag die kan communiceren wie we werkelijk zijn. Naast het verhaal is van belang op welke wijze met welke overtuiging u het verhaal vertelt. Een effectief verhaal is authentiek en komt vanuit innerlijke overtuiging.

Leiderschap toont u door uzelf te zijn. Iedere keer als u in een nieuwe organisatie of functie begint, of wanneer u als adviseur bij een nieuwe organisatie betrokken raakt, ontstaan vragen als:

“Wie is deze man of vrouw?”
“Waar komt hij/zij vandaan?”
“Wat heeft hij/zij te bieden?”
“Is hij/zij te vertrouwen?”


Presenteren door middel van storytelling kan een goed antwoord geven op deze vragen. Een passend verhaal laat iedereen weten wie u bent. Het maakt u een bekende in plaats van een vreemde. Verhalen vanuit uw eigen leven en beleving zijn hiervoor perfect geschikt.

De Leadership story is uw signatuur als leidinggevende; hoe u door de jaren heen hebt geleerd om mensen te motiveren. U bent gewend verantwoordelijkheid te nemen en knopen door te hakken. U wilt mensen meenemen in uw visie, in uw perspectief op de toekomst. Hoe doet u dat? Wat zijn de kernwoorden voor uw persoonlijke verhaal? Wat zijn voor u tekenende leiderschap-ervaringen geweest? Op basis van welke overweging of overtuiging neemt u beslissingen? Hoe gaat u om met ratio en gevoel? Wat is nu uw belangrijkste boodschap voor verbindend leiderschap?

Storytelling verhaal

Welke functies hebben verhalen?

Storytelling is zeer effectief in het creëren van meer commitment in de organisatie, mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, een noodzakelijke harde ingreep acceptabel maken, vuur en passie in de organisatie aanwakkeren, leiderschap ontwikkelen, samenwerking bevorderen, een sterke reputatie opbouwen, over de grenzen van de eigen afdeling heenkijken en gezamenlijke initiatieven ontwikkelen... ?

De belangrijkste functies van verhalen zijn:

Ordening: een verhaal zorgt voor de ordening van een reeks gebeurtenissen en zet deze in een kader. Het plot verbindt gebeurtenissen met elkaar in tijd en ruimte, zodat ze samen een geheel vormen. Het verschil met een losse uiteenzetting van feiten en gebeurtenissen zit in de temporele ordening en het gesuggereerde verband. Het verhaal laat de precieze connectie open en is daarmee flexibel: dezelfde gebeurtenissen kunnen in verschillende plots georganiseerd worden. Deze ordening schept rust en overzicht, maar de relatieve openheid stimuleert dialoog en onderhandeling. ‘Uitleggen’ bestaat dan uit het relateren van een gebeurtenis met de menselijke projectie in plaats van de gebeurtenis te plaatsen in termen van universele wetten en categorieën die de werkelijkheid voorspellen en verklaren.

Betekenisgeving: verhalen geven betekenis aan gebeurtenissen. Een verhaal wordt altijd vanuit een bepaald perspectief verteld, het is een (talige) ‘bril’ op de werkelijkheid. Sommige verhalen zijn zo ‘dwingend’, dat zij de betekenis als het ware zelf al geven. Andere verhalen zijn meer open van aard en geven de luisteraar ruimte voor eigen interpretatie. Zo ontstaat interactie tussen verteller en luisteraar en kunnen hun ‘werelden’ elkaar ontmoeten. De luisteraar identificeert zichzelf met de verteller en zijn verhaal en projecteert daarop zijn eigen gevoelens en gedachteconstructies. Het stimuleert de luisteraar er zijn eigen draai en betekenis aan te geven.

Verbinding: een verhaal verbindt mensen (en organisaties) met elkaar. Als je samen een verhaal hebt gehoord of gelezen, schept dat een band. Dat noemen wij ‘the power of a shared story’. Denk maar aan de leuke gesprekken die je hebt met mensen die hetzelfde boek hebben gelezen, of dezelfde film hebben gezien. Zo werkt dat ook in organisaties met gedeelde verhalen. Dat kunnen kleine informele verhalen zijn, maar als het goed is delen zij ook het grotere verhaal van de organisatie met elkaar: het verhaal over het gezamenlijke streven. Een goed verhaal stelt medewerkers in staat de hogere organisatiedoelen te verbinden met de eigen dromen en ambities.

Beleving: verhalen richten zich niet alleen op ratio, maar ook op het gevoel. Een goed verhaal roept emoties op: het spreekt mensen aan en het raakt ze. Daarbij hangt veel af van de manier waarop een verhaal verteld wordt: woorden, beelden, metaforen, ritme en klank: allemaal literaire technieken die op onbewust niveau werken. Vertel een mooi verhaal en je ziet dat mensen aandacht hebben, dat het ze in beweging brengt.

Sturing: verhalen sturen vaak op subtiele wijze een bepaalde richting op. Dat is wat we ook wel de moraal van het verhaal noemen, de eindwaarde. In onzekere tijden – bijvoorbeeld bij grote veranderingen in de organisatie – kan een verhaal een dankbaar instrument zijn. Het geeft richting geeft aan de veranderingen en biedt alle betrokkenen houvast in de dagelijkse hectiek.

Over Storytelling People

Storytelling People gelooft in de kracht van het persoonlijke verhaal en de corporate story om mensen te verbinden. Wij enthousiasmeren mensen en organisaties met gerichte storytelling verhalen, programma’s, workshops, trainingen, campagnes en onze OneStory® App.

Contact

Contact

Storytelling People
Karstraat 38
5301 BR Zaltbommel
T 0418-841957
E info@storytellingpeople.nl

Onze klanten

Corporate storytelling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van en voor mensen.

Heineken: de magie
Amgen
Randstad: shaping work
corporate-storytelling-examples
g4s
oracle

Brochure aanvragen

Corporate storytelling brochure

Download de Storytelling People app

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.